top of page

VILLKOR

1 års garanti gäller på våra reparationer.

6 månaders garanti vid batteribyten.

Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador eller vid handhavande fel.

MobilFix ansvarar ej för dolda fel i övriga delar av mobilen i samband med t ex batteribyte, skärmbyte eller liknande. I vissa fall kan fel uppstå som en indirekt följd av att man monterar isär mobilen för t ex ett skärmbyte. Dessa fel kan uppstå utom vår kontroll trots korrekt reparationsteknik och varsam behandling. Vi ansvarar ej för dessa typer av fel som står utom vår kontroll.

Vi strävar efter att alltid spara kundens information i samband med service men i extremt sällsynta fall kan mobilen nollställas och all information såsom telefonbok, kontakter, bilder, musik, inställningar mm går förlorad. Ta därför alltid en backup/säkerhetskopia innan du lämnar mobilen till oss.

Vattentåligheten kan ej garanteras efter reparation.

bottom of page